Hírek

Álláshirdetés – tanító

Kazincbarcikai Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szalonnai Kalász László Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.09.01-2020.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3754 Szalonna, Petőfi út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói munkakörbe tartozó feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályi előírások, a köznevelési intézmény alapdokumentumai és a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanítói végzettség ,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

•         fényképes szakmai önéletrajz aláírással ellátva,

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csehné Kovács Judit intézményvezető nyújt, a +36-30/843-9903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Szalonnai Kalász László Általános Iskola,3754 Szalonna, Petőfi út 26. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/045/01328-6/2020 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

vagy

•         Elektronikus úton Csehné Kovács Judit intézményvezető részére a szalonnaisk@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető kinevezési javaslata alapján az álláshely betöltését a tankerületi igazgató hagyja jóvá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. A határozott idejű jogviszony 2021.01.01 napjától a határozatlan idejűvé módosítható.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=usmf7rscg5

Álláshirdetés – Tanító

Kazincbarcikai Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szalonnai Kalász László Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3754 Szalonna, Petőfi út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói munkakörbe tartozó feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályi előírások, a köznevelési intézmény alapdokumentumai és a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanítói végzettség ,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

•         fényképes szakmai önéletrajz aláírással ellátva,

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csehné Kovács Judit intézményvezető nyújt, a +36-30/843-9903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Szalonnai Kalász László Általános Iskola,3754 Szalonna, Petőfi út 26. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/045/01328-4/2020 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

vagy

•         Elektronikus úton Csehné Kovács Judit intézményvezető részére a szalonnaisk@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető kinevezési javaslata alapján az álláshely betöltését a tankerületi igazgató hagyja jóvá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=usme8of5h0

Álláshirdetés – német-bármely szakos tanár

Kazincbarcikai Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szalonnai Kalász László Általános Iskola

német-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3754 Szalonna, Petőfi út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Német nyelv illetve a meglévő szakpárnak megfelelő tantárgyak oktatása a jogszabályi feltételeknek és az intézmény pedagógiai programjának megfelelően valamint a munkaköri leírásban meghatározott pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, német nyelv- bármely szakos tanári végzettség,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

•         fényképes szakmai önéletrajz aláírással ellátva,

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csehné Kovács Judit intézményvezető nyújt, a +36-30/843-9903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Szalonnai Kalász László Általános Iskola,3754 Szalonna, Petőfi út 26. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/045/01328-3/2020 , valamint a munkakör megnevezését: német-bármely szakos tanár .

vagy

•         Elektronikus úton Csehné Kovács Judit intézményvezető részére a szalonnaisk@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető kinevezési javaslata alapján az álláshely betöltését a tankerületi igazgató hagyja jóvá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=usme8ismf1

Álláshirdetés – Matematika-bármely szakos tanár

Kazincbarcikai Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szalonnai Kalász László Általános Iskola

matematika-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3754 Szalonna, Petőfi út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és bármely tantárgyak oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgy felosztása, a munkaköri leírás, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, matematika-bármely szakos tanári végzettség,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

•         fényképes szakmai önéletrajz aláírással ellátva,

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csehné Kovács Judit intézményvezető nyújt, a +36-30/843-9903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Szalonnai Kalász László Általános Iskola,3754 Szalonna, Petőfi út 26. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/045/01328-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos tanár.

vagy

•         Elektronikus úton Csehné Kovács Judit intézményvezető részére a szalonnaisk@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető kinevezési javaslata alapján az álláshely betöltését a tankerületi igazgató hagyja jóvá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=usmd5u1vg8

Álláshirdetés – informatika-bármely szakos tanár

Kazincbarcikai Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szalonnai Kalász László Általános Iskola

informatika-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3754 Szalonna, Petőfi út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Informatika illetve a meglévő szakpárnak megfelelő tantárgyak oktatása a jogszabályi feltételeknek, az intézmény pedagógiai programja és a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, informatika-bármely szakos tanári végzettség ,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

•         fényképes szakmai önéletrajz aláírással ellátva,

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csehné Kovács Judit intézményvezető nyújt, a +36-30/843-9903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Szalonnai Kalász László Általános Iskola,3754 Szalonna, Petőfi út 26. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/045/01328-2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: informatika-bármely szakos tanár.

vagy

•         Elektronikus úton Csehné Kovács Judit intézményvezető részére a szalonnaisk@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető kinevezési javaslata alapján az álláshely betöltését a tankerületi igazgató hagyja jóvá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=usme8z1vd2